PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van voedingsproblemen bij jonge kinderen: systematisch literatuuroverzicht
Author(s): KEYMEULEN L, VAN DE MERWE D, DHAR M, VAN WEST D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 1   Date: 2016   
Pages: 1-15
DOI: 10.2143/TVG.72.01.2002026

Abstract :
Ondanks de overvloed aan literatuur over de behandeling van voedingsproblemen en -stoornissen, blijft het onduidelijk welke behandelingen het meest doeltreffend zijn. Dit artikel biedt een systematisch literatuuroverzicht over de effectiviteit van interventies voor de behandeling van voedingsproblemen en -stoornissen bij jonge kinderen.
Deze review behandelt 38 studies (één review, één meta-analyse en 36 klinische studies) die na een uitgebreid literatuuronderzoek, via digitale databanken zoals Pubmed, Medline OVID en PsycINFO, als relevant werden geïdentificeerd. De resultaten van deze studies zijn gegroepeerd op basis van het type behandeling: gedragstherapie, medische behandeling, interactietherapie en gecombineerde behandelprogramma’s. De resultaten en doeltreffendheid van de behandeling worden geanalyseerd en beschreven.
In het algemeen worden de verschillende behandelingsmethoden als doeltreffend beschreven, waarbij de behandelingsmethode afhankelijk is van de behandeldoelstelling. Voor gedragstherapeutische behandelingen is vooral het effect op eetgedrag gemeten, voor medische behandelingen het gewicht. In interactiegerichte therapie wordt vooral het effect op de ouder-kind interactie gemeten. In geval van meerdere doelen is een multidisciplinaire aanpak de beste oplossing.


Treatment of feeding problems in young children: systematic literature survey
Despite the large amount of literature on the treatment of feeding problems and disorders, it remains unclear which treatments are most effective. Hence, a systematic review was conducted of the literature on the outcome and effectiveness of interventions for the treatment of feeding problems and disorders in young children.
A systematic literature search for evaluation studies on the treatment of infants and children with eating problems was conducted. The articles were mostly obtained by computerised databases such as Pubmed, Medline OVID and PsycINFO. 320 articles were selected and were obtained in full text. 38 studies were identified as relevant and thus included and discussed in this review.
In this extended literature search, the following relevant articles were found: one review study, one meta-analysis and 36 clinical studies. The results of these studies are grouped based on type of treatment: behavioural therapy, medical treatment, interaction therapy, and treatment programs. The outcome and effectiveness of treatment are analysed and described. In general, different treatment methods are described as being effective. The choice for a particular treatment depends on its purpose. Behavioural therapy primarily affects eating behaviour. Medical treatment mainly affects weight, interaction therapy influences parent-child interaction. In case of multiple targets, a multidisciplinary approach is the best solution.


download article
54.242.193.41.