PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medicamenteuze behandeling van zwangerschapsdiabetes
Author(s): ROBYNS K, BENHALIMA K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 1   Date: 2016   
Pages: 22-28
DOI: 10.2143/TVG.72.01.2002028

Abstract :
Zwangerschapsdiabetes (ZWDM) is gerelateerd aan een verhoogde kans op maternale en perinatale verwikkelingen. Strikte glykemiecontrole tijdens de zwangerschap vermindert de kans hierop. De behandeling van ZWDM bestaat in eerste instantie uit levensstijlmaatregelen en de meeste patiënten bereiken hiermee een goede glykemiecontrole. Wanneer een medicamenteuze behandeling noodzakelijk wordt voor ZWDM, is insuline de eerstekeuzebehandeling aangezien dit de meest doeltreffende therapie is en hiermee ook de meeste ervaring bestaat tijdens de zwangerschap. Sommige observationele en gerandomiseerde, gecontroleerde studies hebben aangetoond dat orale antidiabetica zoals metformine en het sulfonylureum glibenclamide even doeltreffend en veilig zijn als insuline voor de behandeling van ZWDM. Een recente meta-analyse heeft echter aangetoond dat het gebruik van glibenclamide geassocieerd is met meer macrosomie en meer neonatale hypoglykemie in vergelijking met een behandeling met insuline of metformine. In vergelijking met insuline is een behandeling met metformine geassocieerd met minder gewichtstoename in de zwangerschap, maar therapiefalen komt vaak voor. Er zijn vooral ook meer gegevens nodig over de langetermijneffecten van deze orale antidiabetica op de kinderen later. Metformine en sulfonylurea zijn voorlopig dan ook niet officieel goedgekeurd voor gebruik tijdens de zwangerschap. Insuline blijft daarom de voorkeursbehandeling wanneer levensstijlmaatregelen alleen onvoldoende zijn voor de behandeling van ZWDM.


Medicinal treatment of gestational diabetes
Gestational diabetes (GDM) is associated with an increased risk of maternal and neonatal complications. Strict glycemic control in pregnancy reduces this risk. The treatment of GDM primarily consists of lifestyle measures, by which most patients achieve good glycemic control.
When a medicinal treatment becomes necessary for GDM, insulin is the first choice since this is the most effective therapy, holding the most experience. Some observational and randomized, controlled trials have indicated that oral hypoglycemic medication such as metformin and sulfonylureas are as effective and safe as insulin for the treatment of GDM. However, a recent meta-analysis demonstrated that the use of the sulfonylurea glibenclamide is associated with more macrosomia and more neonatal hypoglycemia in comparison with a treatment with insulin or metformin. In comparison with insulin, a treatment with metformin is associated with decreased weight gain during pregnancy, but therapy failure is frequent. Especially more data on the long-term effects of these oral hypoglycemic medication on children are needed. Thus, metformin and sulfonylureas are temporarily not officially approved for use during pregnancy. Insulin remains the preferred treatment when lifestyle measures are inadequate for treating GDM.


download article
54.81.69.220.