PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Virussen in de behandeling van kanker:oncolytische virotherapie
Author(s): DELAFONTAINE B, VAN LANCKER G, VAN BORTEL L, ROTTEY S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 1   Date: 2016   
Pages: 29-35
DOI: 10.2143/TVG.72.01.2002029

Abstract :
Al lang geleden werd vastgesteld dat een virale infectie een positieve invloed kan hebben bij oncologische patiënten. Dit werd onderzocht in klinische studies. Dankzij de toegenomen kennis van zowel tumorale als virale genetica en moleculaire biologie, ontstond de laatste decennia een hernieuwde interesse in virotherapie voor kanker. Oncolytische virotherapie is gesteund op het principe dat sommige virussen selectief tumorcellen infecteren en doden. Bepaalde virussen vertonen deze selectiviteit van nature, andere kunnen deze door middel van genetische manipulatie verkrijgen. Een voldoende selectief oncolytisch virus kan een sterke antitumorale werking hebben, en op diverse manieren aanleiding geven tot een antitumorale respons. Bovendien kan de werking van oncolytische virussen via genetische manipulatie versterkt worden. Bij deze “bewapening” worden extra antitumorale genen in het virale genoom ingebouwd.
Hoewel oudere studies de mogelijke veiligheidsrisico’s duidelijk aantonen, hebben moderne klinische studies een zeer gunstig veiligheidsprofiel laten zien. Nochtans blijft het belangrijk de (theoretische) veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het toedienen van levende virussen steeds in gedachten te houden.
Momenteel worden toepassingen gebaseerd op talloze virussen uit verschillende virusfamilies in preklinische en klinische studies onderzocht. De volgende jaren zal duidelijk moeten worden of virotherapie een toevoeging kan betekenen voor het oncologische therapeutische arsenaal.


Viruses in cancer treatment: oncolytic virotherapy
That viral infection may occasionally have a positive effect on oncological patients has been observed for a long time, and has already been explored in clinical studies. Due to the increased knowledge on both tumor and viral genetics and molecular biology, a renewed interest in oncolytical virotherapy has emerged during the last decades. Oncolytic virotherapy is based on the principle that certain viruses selectively infect and kill cancer cells. Some viruses have this as a natural trait, others can be manipulated genetically to achieve this. A sufficiently selective onco­lytical virus could have a strong anti-tumor effect, and give rise to an anti-tumor response in several ways; not at least due to the stimulation of an anti-tumor immune response. Furthermore, their effect can be enhanced by genetic manipulation, in particular the introduction of additional anti-tumor genes in the viral genome, a concept known as “arming” the virus.
In old studies possible safety issues became apparent; modern clinical trials de-monstrate a very favourable safety profile. Nevertheless it remains important to keep in mind the (theoretical) safety risks related to the administration of live viruses.
At present, applications based on multiple viruses from different virus families are investigated in both pre-clinical and clinical research. Over the next years, it will become clear whether virotherapy can be a true asset for the oncological therapeutic arsenal.


download article
54.81.69.220.