PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: 36-jarige man met centrale mesotheliale massa
Author(s): DE HERDT C, DE HERDT P, DELVAUX P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 1   Date: 2016   
Pages: 41-47
DOI: 10.2143/TVG.72.01.2002031

Abstract :
Een 36-jarige man meldde zich tweemaal aan op de dienst spoedgevallen met abdominale pijn. Op een CT-scan van het abdomen werd een laag abdominale centrale massa gevonden die aanvankelijk werd behandeld met intraveneuze antibiotica. Op een controle-CT-scan van het abdomen bleef deze centrale massa aanwezig. Na een verkennende laparoscopie met een resectie van de volledige massa werd er aan de hand van immunohistochemisch onderzoek een desmoïdtumor aangetoond. Aanvullende therapie was niet aangewezen. De patiënt wordt met de nodige beeldvorming verder opgevolgd aangezien recidieven vaak voorkomen, ook na een volledige ­chirurgische resectie van de tumor. De pathofysiologie, het klinische beeld, de diagnose en de behandelingsopties van desmoïdtumoren, met de nadruk op mesenteriale desmoïdtumoren, worden besproken aan de hand van de huidige literatuur.


36-year-old man with central mesothelial mass
A 36-year-old man signed up two times at the emergency department with abdominal pain. A CT scan of the abdomen revealed a low abdo­minal central mass, initially treated with intravenous antibiotics. On a control CT scan of the abdomen, the central mass remained present. After an exploratory laparoscopy with a resection of the entire mass, a desmoid tumour was diagnosed after an immunohistochemical analysis. Additional therapy was not indicated. Further follow-up with the necessary imaging is performed to reveal recurrence. Even after a complete resection, recurrence of the tumour is possible.
The pathophysiology, clinical picture, diagnosis and therapy of desmoid-type tumours, with the focus on mesenteric desmoid tumours, are discussed using the current literature.


download article
54.242.193.41.