PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: eHealth Consent: is de patiënt er klaar voor?
Author(s): DEWIT L, FAES J, HOET L, PINXT C, DE LEPELEIRE J, ROEX A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 14-15   Date: 2016   
Pages: 840-849
DOI: 10.2143/TVG.72.14-15.2002151

Abstract :
Vitalink kan bijdragen tot het inzicht van de patiënt in zijn eigen medische gegevens en tot een betere zorgverlening. Via de eHealth Consent-toepassing kunnen patiënten, door het toekennen van therapeutische relaties, zorgverleners toegang geven tot hun via eHealth beschikbare medische gegevens. De volgende vragen worden onderzocht: welke zijn de belemmerende en bevorderende factoren die de chronische patiënt ondervindt bij het elektronisch aanduiden van de therapeutische relatie via eHealth Consent en aan welke zorgverlener met een therapeutische relatie wordt deze toestemming gegeven?
De deelnemers werden gerekruteerd door middel van een registratieperiode in huisartsenpraktijken. Ze werden bevraagd tijdens het doorlopen van de eHealth Consent-procedure (semigestructureerde interviews). Deze werden verbatim uitgeschreven, gecodeerd door twee onafhankelijke onderzoekers en daarna geanalyseerd volgens de methode van “thematische analyse”.
Zeventien patiënten namen deel. De belemmerende factoren hadden betrekking op de patiënt, de procedure, de zoekmachine en de computer. De bevorderende factoren waren patiënt- en proceduregerelateerd. De zorgverleners werden gecatalogiseerd in vier groepen: zorgverleners aangeduid, vergeten of uitgesloten door de patiënt en zorgverleners die patiënten tevergeefs wensten op te nemen.
Patiënten met een chronische aandoening én interesse voor het gebruik van eHealth ondervonden ernstige moeilijkheden vóór en tijdens het doorlopen van de eHealth Consent-procedure. Deze waren van velerlei aard. Patiënten slaagden er niet in om alle gewenste zorgverleners toegang te verlenen. Dit onderzoek identificeert vele pijnpunten van de eHealth Consent-toepassing.


eHealth Consent: is the patient ready?
and healthcare workers who wished to include patients in vain.
Participants were recruited during a period of registration in GP practices. They were observed and questioned during the use of the eHealth Consent application (semi-structured interviews). These were transcribed, coded and analysed by two independent researchers (using the method of thematic analysis).
Seventeen patients were included. The identified barriers related to the patient, the procedure, the search engine or the computer. The facilitating factors related to the patient and the procedure. The healthcare workers could be classified into four groups: those indicated, forgotten or excluded by the patients,
Patients with chronic diseases experienced major difficulties before and during the use of the eHealth application. These varied in nature. Patients were not able to provide access to all the caregivers of their choice. This research reveals many points for improvement of the eHealth Consent application.


download article
54.81.69.220.