PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Is een lumbosacrale overgangsanomalie een voorbeschikkende factor van lage rugpijn bij sporters?
Author(s): FLORÉ P, PEERS K, WILDIERS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 14-15   Date: 2016   
Pages: 850-855
DOI: 10.2143/TVG.72.14-15.2002152

Abstract :
Een lumbosacrale overgangsanomalie (LSOA) is een vaak voorkomende congenitale afwijking die ook gekend staat als een sacralisatie van de meest caudale lumbale wervel, ofwel een lumbalisatie van de eerste sacrale wervel. Deze anatomische afwijking werd voor het eerst beschreven in 1917 door Bertolotti, die ook een mogelijke oorzakelijke relatie met lage rugpijn rapporteerde, wat het “syndroom van Bertolotti” werd genoemd.
De meest gehanteerde classificatie is deze van Castellvi: hier wordt radiografisch een onderscheid gemaakt tussen vier typen, die verder worden onderverdeeld in zeven subtypen. Tot op heden is er geen eenduidigheid of een LSOA een onafhankelijke etiologische factor is bij lage rugpijn. Toch wordt vermoed dat men afhankelijk van het type LSOA vatbaarder is voor een specifieke rugpathologie, dit op basis van een verschillende morfologie, wat leidt tot een gewijzigde segmentale biomechanica.
Deze casus gaat over lage rugpijn bij een triatleet duidelijk gerelateerd aan een LSOA. Men stelt zich dan ook de vraag of het uitoefenen van een bepaalde sportdiscipline een extra risicofactor is voor het ontwikkelen van een LSOA-gerelateerde rugpathologie. Daarnaast wordt ook de beschikbare literatuur over dit onderwerp besproken.


Low back pain due to lumbosacral transitional vertebra in a professional triathlete
The medical history of a 32-year-old male professional triathlete who presented with deteriorating right-sided lumbosacral pain not responding to conservative therapy (non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), physiotherapy and exercises) since more than a year, is presented. An LSTV and arthritis of the pseudojoint between L5 and the adjacent sacral ala were visualized by a skeletal scintigraphy and an MRI. A fluoroscopically guided corticosteroid injection into the pseudoarticulation completely eliminated the discomfort.
A similar case has never been described. It is suggested that due to the high intensity of sport associated with professional triathlon and the change in the biomechanical characteristics that are associated with an LSTV, the professional triathlete and other athletes with heavy loading of the lumbosacral region are more susceptible to develop symptoms. On the other hand, in case of a triathlete, the environment of an LSTV could be protected by the diversity of sports associated with triathlon. In the presence of an LSTV, inflammation of a pseudojoint should be part of the differential diagnosis of lumbosacral pain.


download article
54.242.193.41.