PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Spinazie, krachtvoedsel voor Popeye? Weinig gekende oorzaken van methemoglobinemie aan de hand van een casus
Author(s): CARLIER L, VAN BELLEGHEM V, DELEU F, DESMET M, VANFLETEREN L, CARLIER S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 14-15   Date: 2016   
Pages: 856-863
DOI: 10.2143/TVG.72.14-15.2002153

Abstract :
Een tien maanden oude tweeling met een grauwe kleur, uitgesproken perifere cyanose, gedaald bewustzijn en ernstige dyspneu wordt door de ouders naar de spoedopname gebracht. Een eerste onderzoek toont een gedaalde zuurstofsaturatie op de saturatiemeter. Deze saturatie stijgt niet ondanks toegediende zuurstof. Na verder klinisch en technisch onderzoek blijkt een methemo­globinemie de onderliggende oorzaak te zijn van deze klachten. Deze is ontstaan na het eten van spinazie. Eén baby heeft sinds enkele dagen diarree. Na toediening van methyleenblauw ontstaat een snelle verbetering van de toestand. Methemoglobinemie kan zowel congenitaal als verworven zijn. Vanwege een linksverschuiving van de hemoglobinedissociatiecurve en een gedaald zuurstoftransport door hemoglobine, ontstaat een desaturatie die niet beantwoordt aan zuurstoftherapie. De omzetting van nitraat naar nitriet speelt hierin een sleutelrol. De diagnose – “blue baby syndrome” door methemoglobinemie – wordt gesteld door de symptomatologie, de chocoladebruine kleur van het arteriële bloed en de bepaling van het methemoglobinegehalte van het arteriële bloed. Methemoglobinemie interfereert met de “dual wave” pulsoxymetrie, waardoor een dissociatie ­ontstaat tussen de saturatie gemeten via de saturatiemeter (SpO2) en de arteriële ­zuurstofsaturatie gemeten via bloedgas (SaO2), wat ernstige weefselhypoxie kan maskeren.


Life-threatening cyanosis after eating spinach
Grey coloured twins presenting with pronounced peripheral cyanosis, decreased consciousness and severe dyspnoea, are admitted to the emergency department. Initial investigation shows a decreased saturation, not responding to oxygen therapy. Further investigation reveals methemoglobinemia. This methemoglobinemia began after eating spinach. One baby suffered diarrhea since one week. Intravenous methylene blue administration improves oxygen saturation.
Methemoglobinemia can be congenital or acquired. A converted haemoglobin subunit is unable to bind oxygen with a subsequent leftward shift of the haemoglobin dissociation curve. This results in respectively a decreased oxygen transport and delivery. The conversion of nitrates to nitrites in food plays a keyrole.
The clinical symptoms, the chocolate brown color of the arterial blood and the presence of methemoglobinemia confirm the diagnosis. As methemoglobinemia interferes with dual wave pulse oxymetry resulting in a dissociation between SpO2 and SaO2, one should be cautious to rely on pulse oxymetry in patients with methemoglobinemia.


download article
54.242.193.41.