PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bloedingsrisico bij anticoagulantia
Author(s): VANASSCHE T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 14-15   Date: 2016   
Pages: 872-884
DOI: 10.2143/TVG.72.14-15.2002156

Abstract :
Anticoagulantia vormen de hoeksteen van de behandeling en preventie van trombose bij veneuze trombo-embolie, voorkamerfibrillatie (VKF), mechanische kunstkleppen, en acute coronaire syndromen. Een correct gebruik van anticoagulantia is geassocieerd met een daling in mortaliteit en een afname van invaliderende verwikkelingen. Het belangrijkste risico van anticoagulantia, ongeacht hun mechanisme, is een toename van klinische bloedingen. Anticoagulantia geven weliswaar niet rechtstreeks aanleiding tot bloedingen, maar door het afremmen van het stollingssysteem, onze fysiologische bescherming tegen bloedverlies, kunnen microscopische bloedingen klinisch zichtbaar worden, en kunnen bloedingen ernstiger verlopen.
De ontwikkeling van een nieuwe klasse orale anticoagulantia heeft geleid tot een enorme toename in de beschikbare klinische gegevens over anticoagulatie en anticoagulatie-gerelateerde bloedingen, zowel met “klassieke” als met nieuwere behandelingen. In deze tekst worden de voor- en nadelen van anticoagulatie tegenover elkaar geplaatst zowel bij de “typische” patiënt, als voor enkele meer kwetsbare patiëntengroepen die in de klinische studies ondervertegenwoordigd waren. We bespreken ook de oorzaken en de impact van de verschuiving in type van bloedingen met nieuwe orale anticoagulantia. Het herkennen van risicofactoren voor bloeding en het aanpakken van behandelbare risicofactoren kan de veiligheid en het voordeel van anticoagulantia optimaliseren. Ten slotte wordt de aanpak van bloedingen besproken bij patiënten die met bloedverdunnende medicatie behandeld worden.


Risk of bleeding in anticoagulated patients
The development of new classes of oral anticoagulants has given rise to an impressive increase in the available clinical evidence on anticoagulation and antioagulation-related bleeding, both with “classic” and with “novel”
oral anticoagulants. In this article, the benefits and the risk of anticoagulants are discussed, both in “typical” patients included in the clinical trials, as in more fragile patient groups that may have been underrepresented in clinical trials. Furthermore, the impact of and potential causes for the shift in clinical types of bleeding patterns seen with non-vitamin K oral anticoagulants, is described. Recognizing risk factors for bleeding, and managing modifiable risk factors, can further increase safety and thus net clinical benefit of anticoagulant therapy. Finally, the management of patients presenting with a bleed while taking anticoagulant drugs, is discussed.


download article
54.242.193.41.