PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Gerichte aanpak bij mannen met een lage spermaconcentratie
Author(s): MAHMOUD A, T’SJOEN G, EVERAERT K, GERRIS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 17   Date: 2016   
Pages: 953-958
DOI: 10.2143/TVG.72.17.2002172

Abstract :
Recente gegevens over de gezondheid van subfertiele mannen en de aanbevelingen van internationale expertgroepen duiden aan dat mannelijke subfertiliteit een symptoom is, een top van een ijsberg als het ware. Daarom is een gerichte aanpak sterk aan te raden vooral bij mannen met een lage spermaconcentratie (< 10 miljoen zaadcellen/ml) of in de aanwezigheid van “andere” symptomen. Dit dient om de mogelijke onderliggende oorzaak vroeg op te sporen en indien mogelijk te behandelen, ongeacht het type fertiliteitsbehandeling. Dit overzicht concentreert zich op recente literatuur en nieuwe inzichten. Recente studies hebben aangetoond dat subfertiele mannen een verhoogd risico hebben op osteoporose wegens een verhoogde incidentie van hypogonadisme en vitamine D-deficiëntie op basis van leydigceldisfunctie. Een optimaal niveau van vitamine D (20-50 ng/ml) is geassocieerd met de beste spermakenmerken. Het verhoogde risico op teelbalkanker en zeldzame hypofyseadenomen is reeds lang bekend. De spermakwaliteit is ook negatief beïnvloed door medische comorbiditeiten. Het risico op mortaliteit is mogelijk verhoogd bij mannen met een lage spermakwaliteit. De rol van virale infecties en obesitas is in de laatste jaren verder aan het licht gekomen. Recente meta-analysen toonden aan dat de behandeling van varicocele en empirische therapieën met antioxidanten en antioestrogenen mogelijk nuttig zijn, maar de evidentie is van een lage kwaliteit. Gewichtsverlies door beweging en gezonde voeding kan de spermakwaliteit verbeteren, in tegenstelling tot bariatrische chirurgie (“gastric bypass”). Gezien de zeer diverse achterliggende pathologieën bij subfertiele mannen is een multidisciplinaire samenwerking tussen onder andere een fertiliteitsarts, een androloog, een uroloog en een endocrinoloog noodzakelijk.


Oriented approach towards men with a low sperm concentration
This review focuses on recent literature and new insights. Recent studies have indicated that subfertile men have an increased risk of osteoporosis because of an increased incidence of vitamin D deficiency and hypo­gonadism due to Leydig cell dysfunction. An optimal level of vitamin D (20-50 ng/ml) is associated with the best sperm characteristics. The increased risk of testicular cancer and rare pituitary adenomas has long been known. The sperm quality is also affected by medical comorbidities. The risk of mortality may be elevated in men with a low sperm quality. The roles of viral infections and obesity have been further revealed in recent years. Recent meta-analyses indicate that the treatment of varicocele and empirical therapies with antioxidants and antiestrogens are potentially useful, but the evidence is of low quality. Weight loss through exercise and a healthy diet can improve the sperm quality, unlike bariatric surgery (gastric bypass). Because of the wide variety of pathologies in subfertile men, a multidisciplinary collaboration between a fertility specialist, an andrologist, a urologist and an endocrinologist, among others, is certainly necessary.


download article
54.81.220.239.