PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van de arts in het ziekenhuis
Author(s): PELEMAN R, VOGELS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 17   Date: 2016   
Pages: 966-972
DOI: 10.2143/TVG.72.17.2002174

Abstract :
De auteurs houden een pleidooi voor een uitgesproken betrokkenheid van de arts bij de organisatie van de gezondheidszorg door het opnemen van een verantwoordelijke leiderschapsrol. Zorg wordt gedreven door waardecreatie voor de patiënt wanneer de arts de aangeleerde rollen uit het CanMeds-model (“Canadian Medical Education Directives for Specialists”) met 7 competentiegebieden en 28 kerncompetenties in de praktijk brengt en verder ontwikkelt tijdens het beroepsleven.
Over the past decades, the role of the physician in the cure segment of the hospital activities has evolved from a position as a relative outsider in the hospital activity towards
an active participant in cure, care and management. Presently, new ideas and conceptual models lead to a system of care in which the physician actively participates in the care of the patient, who does not need to stay any longer in a hospital infrastructure but is treated in a layered and tiered support structure.

Het plan van aanpak voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering door het kabinet, voorgesteld in april 2015 en sinds kort ook progressief uitgerold, biedt kansen voor artsen voor beleidsparticipatie en is voor patiënten een eerste stap naar waardecreatie in de zorg.
The doctor as an expert still takes the lead in the care process, but the patient becomes more and more the director of the entire care activity.


Role of the physician in the hospital


download article
3.227.233.55.