PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Necrotiserende myositis met streptokokken-toxischeshocksyndroom: nog zeldzamer, nog dodelijker
Author(s): NEVENS T, VAN BRUSSEL M, VRANCKX J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 17   Date: 2016   
Pages: 981-986
DOI: 10.2143/TVG.72.17.2002176

Abstract :
Een 49-jarige patiënte met reeds drie dagen algemene malaise bood zich aan met pijn ter hoogte van de linkerschouder. Een ettercollectie ter hoogte van de linkerschouder werd vastgesteld en gedraineerd, desondanks ontwikkelde ze een septische shock. Re-exploratie, na overbrenging naar het UZ Leuven, toonde uitgebreide necrose van alle spierweefsel van de linkerschouder, de linkerflank en het linkerbovenbeen. Ondanks een radicaal debridement en maximale ondersteuning overleed de patiënte enkele uren later ten gevolge van een refractaire septische shock.
Necrotiserende myositis is een zeldzame en acute spierinfectie door groep A-streptokokken (GAS) die initieel gepaard gaat met beperkte symptomen, zoals een prodromaal griepachtig syndroom en disproportionele pijn in de aangetaste spiergroep. In tegenstelling tot necrotiserende fasciitis zijn er bij GAS-myositis vaak minimale cutane veranderingen die bovendien in de regel laattijdig optreden. De behandeling bestaat uit een urgent radicaal chirurgisch debridement, antibiotica en supportieve therapie. Ondanks adequaat en snel optreden blijft de mortaliteit van deze aandoening zeer hoog.


Necrotizing myositis with streptococcal toxic shock syndrome: rarer and deadlier
Necrotizing myositis is a rare, but severe infection caused by group A streptococcal bacteria. The diagnosis is challenging due to the diverse and vague initial presentation: a prodromal flu-like syndrome and severe pain in the affected muscle group disproportionate to the exhibited clinical signs. Compared to necrotizing fasciitis, the cutaneous symptoms are often minimal and may have a late onset. The treatment consists of radical surgical debridement, antibiotics and supportive therapy. Despite swift and adequate intervention, the mortality of this condition remains very high.


download article
54.242.193.41.