PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie van glucocorticoïdgeïnduceerde osteoporose
Author(s): LAURENT MR, DEJAEGER M, LUYTEN FP, GIELEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 17   Date: 2016   
Pages: 990-994
DOI: 10.2143/TVG.72.17.2002178

Abstract :
Glucocorticoïden hebben krachtige anti-inflammatoire eigenschappen en zijn voor talrijke chronische aandoeningen een eerstekeuzebehandeling. Ze verhogen echter sterk het fractuurrisico op korte termijn, maar nog meer bij een langdurig gebruik. Nieuwe gebruikers van glucocorticoïden hebben een incidentie van vertebrale en niet-vertebrale fracturen van respectievelijk 5% en 2,5% per jaar. De prevalentie van fracturen bij chronische glucocorticoïdgebruikers bedraagt 30% tot 50%. De pathofysiologie van glucocorticoïdgeïnduceerde osteoporose (GIOP) is complex en multifactorieel en omvat onder andere directe negatieve effecten op alle botcellen, onderdrukking van de somatotrope en de gonadotrope hormonale assen, een verminderde intestinale calciumabsorptie, myopathie en een toename van het valrisico. Naast niet-farmacologische maatregelen, voldoende calciuminname en adequate vitamine D-spiegels blijven bisfosfonaten de belangrijkste geneesmiddelen voor GIOP-preventie. Teriparatide heeft binnen strikte terugbetalingscriteria een plaats bij patiënten met een sterk verhoogd fractuurrisico. Richtlijnen raden eensgezind GIOP-preventie aan bij vrouwen na de menopauze of bij mannen vanaf 50 jaar met één bijkomende risicofactor, zoals een voorgeschiedenis van fracturen, een T-score ≤ -2,5, een dosis glucocorticoïden ≥ 7,5 mg prednisolonequivalenten, een leeftijd ≥ 70 jaar of een hoog fractuurrisico op basis van klinische risicofactoren (bv. op basis van de FRAX-score (“Fracture Risk Assessment Tool”)). Om de kloof tussen deze richtlijnen en de onderbehandeling van GIOP te dichten in de praktijk, is er nood aan de implementatie van evidence-based zorgmodellen.


Prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis


download article
34.228.185.211.