PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een jongeman met diffuus verspreide longnoduli
Author(s): CASTELEYN I, BEIRINCKX A, DE MOERLOOSE E, FLORÉ K, ROGIERS PH
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 21   Date: 2016   
Pages: 1235-1239
DOI: 10.2143/TVG.72.21.2002214

Abstract :
Een 45-jarige man bood zich aan op de dienst spoedgevallen met linkszijdige ademhalingsgebonden thoracale pijn, vermagering en een recente diagnose van psoriasis guttata. Klinisch was de pijn drukuitlokbaar, waren er diffuus verspreide erythemateuze, licht verheven huidletsels over gans het lichaam te zien en waren er multipele lymfadenopathieën in beide liezen.
Een röntgenfoto van de thorax toonde enkele vage noduli, nieuw in vergelijking met een opname van één maand ervoor. Een aanvullende CT-scan toonde bij deze roker lichtgradige honeycombing bilateraal, naast diffuus subpleuraal emfyseem in de longbovenvelden, maar vooral bilateraal zones van nodulaire verdichtingen met omgevende matglasverdichtingen. Op een echografie van het abdomen werden, behalve matige hepatomegalie, ook bilateraal in de liesstreek meerdere vergrote lymfeklieren gezien.
Bij de differentiaaldiagnose van een patiënt met huiduitslag, recente vermagering, lymfadenopathieën, hepatomegalie en bilaterale longinfiltraten werd er in de eerste plaats gedacht aan een (opportunistische) infectieuze pathologie, naast sarcoïdose of een andere systeemziekte.
De diagnose betrof echter secundaire pulmonale syfilis. In dit artikel wordt er verder ingegaan op de presentatie, de prevalentie en de diagnostische criteria van secundaire pulmonale syfilis.


A young man with diffusely spread lung nodules
The chest X-ray revealed multiple nodules, which were not seen on the X-ray a month before. The CT scan showed mild honeycombing, subpleural emphysema and nodular lesions with surrounding ground-glass opacities. The ultrasound of the belly confirmed hepatomegaly and various enlarged lymph nodes.
In this case, namely a patient with a skin rash, recent weight loss, lymphadenopathy and bilateral lung infiltrates, the differential diagnosis consisted of (opportunistic) infectious diseases, besides sarcoidosis and other systemic inflammatory diseases.
The diagnosis was, however, secondary pulmonary syphilis. In this article, the presentation, prevalence and diagnostic criteria of se-condary pulmonary syphilis are reviewed.


download article
34.238.194.166.