PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Welke nieuwe orale antidiabetica bij welke patiënt?
Author(s): MATHIEU C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 21   Date: 2016   
Pages: 1244-1251
DOI: 10.2143/TVG.72.21.2002216

Abstract :
Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een complexe aandoening die een multifactoriële aanpak vraagt met aandacht voor leefstijl, bloeddrukcontrole, statinetherapie en bij sommige patiënten anti-­aggregantia, wil men de levenskwaliteit en -kwantiteit van de patiënt verbeteren. Een goede glycemiecontrole is deel van deze aanpak. Vaak is een combinatie van leefstijlaanpassingen (zoals lichaamsbeweging en het bestrijden van overgewicht) en glucoseverlagende middelen nodig om de glycemie onder controle te houden. Als eerste glucoseverlagend product wordt het best metformine gekozen indien er geen bijwerkingen of tegenaanwijzingen zijn gezien het werkingsmechanisme (verbeteren van de insulinegevoeligheid), het goede glucoseverlagende effect, de (beperkte) gegevens over effecten op harde eindpunten uit studies en, niet het minst, gezien de kostprijs. ­Internationale en nationale verenigingen stellen verder beslissingsalgoritmen voor waarin de clinicus zelf de beslissing moet nemen welk glucoseverlagend product hij zal associëren aan leefstijlaanpassingen en metformine indien deze aanpak onvoldoende is om de glycemie te controleren. In de keuze van de soort orale glucoseverlagende therapie moet de arts zich laten leiden door het klinische profiel van de patiënt, alsook door de bijwerkingen en de specifieke toegevoegde waarde van de therapieën aangezien de kracht van glycemieverlaging van alle middelen vrij vergelijkbaar is, met een sterker effect naarmate de startglycemie hoger is.
De nieuwere middelen, de DPP4- (dipeptidylpeptidase-4) en de SGLT2-inhibitoren (sodium-­glucose-cotransporter-2), zijn als therapie per dag duurder, maar hun profiel qua gewichtsevolutie, het risico op hypoglycemie en vooral de impact op cardiovasculaire eindpunten (neutraal of protectief) maken hen op termijn kosteneffectief en duidelijk de producten naar keuze om te combineren met leefstijlaanpassingen en metformine bij de meeste mensen met DM2. In België zullen ook de terugbetalingscriteria van de individuele behandelingsstrategieën mee bepalend zijn in de productkeuze.


Which novel oral glucose-lowering agent for which patient?
Newer oral agents, like DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4) inhibitors and SGLT2 (sodium-glucose co-transporter 2) blockers, are more expensive when considering the daily costs of the pills themselves, but their favorable side-effect profile, in particular avoiding weight gain and hypoglycemia, as well as their safety and even beneficial (SGLT2 inhibitors) effects on cardiovascular endpoints in recent studies make them cost-effective in the long term and clearly the drugs of choice in many patients. In Belgium, also the reimbursement criteria will guide clinicians in their choice of specific glucose-lowering strategies.


download article
34.238.194.166.