PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Baarmoederhalskanker: preventie en screening, stand van zaken
Author(s): HUYGHE S, POPPE W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 21   Date: 2016   
Pages: 1252-1257
DOI: 10.2143/TVG.72.21.2002217

Abstract :
De incidentie van baarmoederhalskanker daalde fors in de westerse wereld na het opstarten van de georganiseerde screening, wereldwijd blijft het echter een belangrijke kanker. De preventie evolueert dankzij de ontwikkeling van de vaccins tegen het humaan papillomavirus (HPV). Naast het bivalente en tetravalente vaccin die beide uitgebreid gevalideerd werden in hun werking tegen het ontstaan van precancereuze cervicale letsels veroorzaakt door HPV 16 en 18, werd een nonavalent vaccin ontwikkeld met bescherming tegen infecties met vijf bijkomende typen, zonder voorlopig een significant verschil in werking tegen het ontstaan van precancereuze letsels door type 16 en 18. Het tetravalente vaccin biedt ook bescherming tegen het ontstaan van anogenitale wratten door typen 6 en 11.
In screening wordt steeds meer het pad van de gekende Pap-cytologie verlaten richting screening door HPV-testing aangezien deze techniek sensitiever is. Het beperkte verlies aan specificiteit moet gecompenseerd worden door een verdere triage van de HPV-positieven. Dit kan onder meer door HPV-typering (de oncogeniciteit verschilt per type), of door immunohistochemische kleuringen van componenten die tot overexpressie worden gebracht in hooggradige letsels en invasieve carcinomen. Zelfafname en goede organisatie kan de participatiegraad verhogen. Prospectieve studies zijn nodig om zowel de triagetechnieken als de methode van zelfafname te valideren.


Cervical cancer: update on prevention and screening
Primary prevention has evolved due to the development of HPV vaccines. Besides the bivalent and tetravalent vaccine, both clinically validated in their efficacy against precancerous cervical lesions caused by HPV type 16 and 18, a nonavalent vaccine has recently been developed with immunization against an extra five oncogenic types. In the efficacy against lesions caused by type 16 and 18, the nonavalent vaccine has not been proven better. The tetravalent vaccine also protects against development of anogenital warts cause by types 6 and 11.
Screeningwise the known path of cyto­logy, the pap smear, seems less sensitive than screening by HPV testing. With this technique there is a loss of specificity that should be compensated for by further triage of the HPV positive women. This triage can be done by HPV typing, where the oncogenicity of each type is identified or by immunohistochemistry where certain components, present in highgrade lesions and invasive carcinomas, are marked. HPV testing should start from the age of 30 until 60, or as long as there is HPV presence. Selfsampling is a new method that could improve the accessibility of screening and therefore the coverage. Screening should be population-based, preferably with a call and recall system. These new strategies should be evaluated in prospective trials.


download article
35.173.234.237.