PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Folia Pharmacotherapeutica
Author(s):
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 6   Date: 2017   
Pages: 305-313
DOI: 10.2143/TVG.73.06.2002294

Abstract :
Bij inname van geneesmiddelen zijn interacties een belangrijke oorzaak van ziektelast. Het blijft een moeilijke opgave om daarmee om te gaan. Enerzijds is de basisinformatie over mogelijke interacties dikwijls moeilijk te interpreteren in een concrete klinische situatie: zelfs als voor een interactie een duidelijk causaal verband aangetoond is, wat betekent dit voor mijn patiënt (dosis, comorbiditeit, interindividuele variabiliteit)? Anderzijds weet men dikwijls niet welke middelen (geneesmiddelen, voedingssupplementen, voedingsmiddelen, alcohol, roken…) de patiënt gebruikt. In het geval van interacties van geneesmiddelen met alcohol speelt zeker ook deze tweede bedenking een belangrijke rol. Daarom worden in deze Folia een aantal gegevens besproken die kunnen helpen om een mogelijke invloed van alcohol op geneesmiddelen te situeren in een klinische context.
Deze maand komt op de website www.bcfi.be de jaarlijkse grondige update van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium ter beschikking; de herwerkte gedrukte versie wordt vanaf mei verspreid. Dankzij dit jaarlijkse proces, gebaseerd op de medewerking van tal van experten, blijft dit Repertorium een betrouwbare gids voor alle professionelen die bij de farmacotherapie betrokken zijn.


download article
34.229.24.100.