PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Koorts van ongekende oorsprong: het systematisch ontrafelen van een diagnostisch kluwen
Author(s): QUINTIENS J, VANDEN ABEELE ME, VANDERSCHUEREN S, VAN DER HILST J, MESSIAEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 6   Date: 2017   
Pages: 329-335
DOI: 10.2143/TVG.73.06.2002296

Abstract :
Koorts van ongekende oorsprong (“febris e causa ignota” – febris eci) is een diagnostische uitdaging waarmee elke clinicus wordt geconfronteerd. Er bestaan meer dan 200 oorzaken van koorts van ongekende oorsprong; vaak betreft het ongewone presentaties van goed gekende ziekten. Een diagnostisch algoritme kan dienen als houvast om op een correcte, doeltreffende en kosten­efficiënte manier deze complexe aandoening te benaderen. De uitwerking start steeds met een correcte definiëring: koorts van onbekende oorsprong is een koortsende ziekte die ten minste drie weken aanhoudt met herhaaldelijk vastgestelde lichaamstemperaturen hoger dan 38,3 °C, waarbij geen diagnose gesteld kon worden na minimale basisonderzoeken. Na het uitvoeren van de minimale basisonderzoeken bestaat het diagnostische traject vooral uit het uitdiepen van mogelijk diagnostische hints, aanvullende beeldvorming zoals CT-scan en FDG-PET/CT en het herhalen van diezelfde basisonderzoeken. Empirische therapie wordt voorbehouden voor patiënten met klinische deterioratie. De algemene mortaliteit is daarentegen laag.


Fever of unknown origin: diagnostic approach by means of a case
Fever of unknown origin presents a diagnostic challenge to every clinician. Over 200 causes are reported in the literature, often concerning uncommon presentations of well-known diseases. A diagnostic algorithm can provide the necessary guidance to approach this complex disease on a correct, efficient and cost-effective base.
The working out starts with a correct definition: fever of unknown origin is a feverish illness with a duration of at least three weeks, hallmarked by fever higher than 38.3 °C on ­several occasions and with an uncertain cause
after performing a set of minimal diagnostic exams. The further assessment comprises the exploration of “potential diagnostic hints”, performance of additional imaging studies (CT scan or FDG-PET/CT) and repeating the same basic investigations. Empirical therapy is reserved for patients with clinical deterioration. Overall mortality, however, is low.


download article
100.25.214.89.