PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Epididymo-orchitis veroorzaakt door coxsackievirus bij volwassen mannen: een casuspresentatie. Wordt een virale etiologie onderschat?
Author(s): MORIS L, PEETERS K, BRUTSAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 6   Date: 2017   
Pages: 336-344
DOI: 10.2143/TVG.73.06.2002297

Abstract :
In dit artikel worden twee patiënten met identieke, maar atypische presentatie van epididymo-­orchitis door het coxsackievirus voorgesteld. Aan de hand van deze twee klinische casussen wordt geïllustreerd dat een epididymo-orchitis, wat vaak als een banale urologische infectie beschouwd wordt, zich etiologisch en klinisch atypisch kan presenteren. Bij de uitwerking van dergelijke atypische presentaties moeten mogelijk gevaarlijke bacteriële oorzaken als eerste uitgesloten worden, wat ook beschreven staat in de Europese en Amerikaanse richtlijnen. In deze case report leverde de standaardscreening niets op. Op basis van het klinische beeld werd de diagnostiek dan ook verder opengetrokken, waarbij het coxsackievirus als oorzakelijk pathogeen gediagnosticeerd kon worden. Ook in de literatuur werd een beperkt aantal gevallen van coxsackiegeïnduceerde epididymo-orchitis beschreven.


Coxsackie-induced epididymo-orchitis in adult men. A case report
The medical history of two young men with an atypical presentation of epididymo-orchitis is described. Current guidelines of the European Association of Urology (EAU) underscore the importance of a rapid diagnosis of bacterial causes, because of the potential dramatic adverse events of an untreated bacterial epididymo-orchitis. In young men with an atypical presentation however, less obvious etiologies should be considered, based on their specific clinical presentation. This article discusses the characteristics and work-up of an atypical presentation of epididymo-orchitis.


download article
54.163.213.149.