PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut hartfalen
Author(s): TIMMERMANS P JR , RAYMAEKERS V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1-13
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002468

Abstract :
Acuut hartfalen is een klinisch syndroom waar een combinatie van snel ontstane dyspneu, oedemen en soms levensbedreigende shockstatus en/of desaturatie berust op een cardiale disfunctie. Deze disfunctie kan ontstaan op een aritmie, klepprobleem of primaire cardiale disfunctie. De aanpak in de eerste minuten bestaat uit het snel inschatten van de vitale parameters en circulatiestatus, met opstarten van supportieve therapie om de klachten te verminderen. Deze behandeling houdt het ondersteunen van de respiratoire (zuurstof, niet-invastieve ventilatie, intubatie) en hemodynamische systemen (nitraten, diuretica, inotropie of zelfs mechanische circulatoire support) in.
Omdat de symptomen en tekenen van hartfalen meestal noch sensitief noch specifiek zijn moet er een hoge graad van verdenking aangehouden worden bij patiënten met acute dyspneu en een voorgeschiedenis van hartfalen of andere cardiale problemen, zoals een doorgemaakt hartinfarct. De diagnose moet steeds bevestigd worden met een echocardiografie, maar het bepalen van natriuretische peptiden in het labo heeft zijn plaats in de acute fase. Met de echocardiografie kan de specifieke etiologie van het hartfalen bepaald worden (kleplijden, pompdisfunctie …) en een meer gerichte behandeling ingesteld worden. Recompensatie en correctie van vitale parameters is de belangrijkste focus van behandeling in de eerste opvang van acuut hartfalen. In aanwezigheid van een acuut coronair syndroom moet revascularisatie zoals steeds zo vroeg mogelijk uitgevoerd worden.
Na de initiële fase van diagnose en behandeling van acuut hartfalen dient ook voldoende aandacht besteed te worden aan de overgang naar chronisch hartfalen. Instellen van de juiste onderhoudsmedicatie of andere therapeutische interventies dienen best vroegtijdig gestart te worden, evenals het opstarten van een aangepast multidisciplinair zorgprogramma.


Acute heart failure
Acute heart failure is a clinical syndrome usually consisting of rapid onset of dyspnea, caused by a primary cardiac dysfunction. Diagnosis is based on clinical symptoms and signs, but needs to be confirmed by echocardiography. Initial treatment should focus on symptom relieve and support of the cardiovascular system. The precise etiology and/or precipitating factors will largely determine the specific treatment after the inital diagnosis. Decongestion using diuretics will be the most important treatment modality in the first few days. During the transition from acute to chronic heart failure, a multidisciplinary treatment program should provide a framework for titration of specific heart failure drugs, diagnosis and treatment of co-morbidities and short-term follow-up after discharge to improve patients outcomes.


download article
34.238.194.166.