PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van voorkamerfibrillatie
Author(s): DEMOLDER A, DUYTSCHAEVER M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 14-21
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002469

Abstract :
Voorkamerfibrillatie (of atriale fibrillatie – AF) is een hartritmestoornis die gepaard gaat met een sterke impact op zowel de morbiditeit als de mortaliteit. Het ontstaan van trombo-embolische fenomenen is een zeer gevreesde verwikkeling van deze aandoening. Logischerwijze bestaat de kern van de behandeling van voorkamerfibrillatie dan ook uit het voorkomen van beroerte, naast het verbeteren van de levenskwaliteit, het verminderen van het risico op hartfalen en het bevorderen van de algemene overleving. De patiënt staat hierbij centraal en kan zelf ook zijn steentje bijdragen door het aanpassen van bepaalde levensstijlfactoren. Om deze therapeutische doelen zo goed mogelijk te bereiken, staan ook verschillende behandelingsmogelijkheden ter beschikking van de arts, samengevat onder de “triple A therapeutic possibilities”: anticoagulatie, antiaritmica en ablatie, of combinaties hiervan. Het selecteren van deze behandelingsmodaliteiten is afhankelijk van, en valt nauw samen met, de belangrijke keuze tussen ofwel controle van het ventriculaire antwoord ofwel herstel van het sinusritme bij de behandeling van patiënten met voorkamerfibrillatie, naast de persoonlijke voorkeur van de patiënt en de huidige wetenschappelijke evidentie.


Management of atrial fibrillation: the newest ESC guidelines
Atrial fibrillation (AF) is an arrhythmia that is associated with a strong impact on both morbidity and mortality. The occurrence of thromboembolic events is an infamous and feared complication in patients with AF. The core concept of treating this arrhythmia lies in prevention of stroke, along with improving the quality of life, reducing the risk of heart failure and promoting the overall survival. Treatment is built around the patient, with the patient also being able to contribute by adapting certain lifestyle factors. In order to succeed in these therapeutic goals, different ways of treatment are available to the physician, summarized as the “triple A therapeutic possibilities”: anticoagulation, antiarrhythmics and ablation, or combinations of the above. Selecting the right therapeutic option depends on the important choice between either rate control or rhythm control for treatment of patients with AF, alongside with patient preference and scientific evidence.


download article
34.238.194.166.