PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Folia Pharmacotherapeutica
Author(s):
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1359-1367
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002456

Abstract :
Bij ouderen worden regelmatig bloedanalyses uitgevoerd waarbij er gescreend wordt hoe het gesteld is met de schildklier. De vraag rijst dan hoe om te gaan met eventuele afwijkende waarden bij patiënten zonder specifieke symptomen. In deze Folia wordt bekeken of het nodig is om bij ouderen een subklinische hypothyreoïdie te behandelen.
Borstvoeding heeft tal van voordelen voor de zuigeling. Toch zijn er soms obstakels. Uiteraard zijn een aantal praktische adviezen zeer nuttig om de kans op succes te vergroten. Daarnaast kan voor moeders van premature baby’s een medicamenteuze aanpak soms nuttig zijn. Hierbij is het belangrijk om de eventuele risico’s voor moeder en kind goed af te wegen tegenover het voordeel van een dergelijke aanpak. Meer hierover in dit nummer van de Folia.
Als studiegegevens over een nieuw geneesmiddel positieve resultaten tonen, is het logisch dat zowel de ontwikkelaars als de betrokken onderzoekers hierover enthousiast zijn. Dit was zeker ook het geval voor de direct werkende antivirale middelen bij chronische hepatitis C. Toch is het zo dat de beschikbare studies vooral afwezigheid van het virus in het bloed aantonen, en niet toelaten de klinische waarde, met name de langetermijnimpact op mortaliteit en morbiditeit, in te schatten.

download article
35.173.234.237.