PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cerebrovasculaire verwikkelingen van illegaal druggebruik
Author(s): CALLE S, THYS C, TANUSHI G, DE GROOTE L, CALLE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1379-1385
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002458

Abstract :
Een minder bekende oorzaak van mortaliteit en morbiditeit door illegale drugs zijn ischemische en hemorragische cerebrovasculaire accidenten. Op basis van de beschikbare “case-control”- en cross-sectionele studies lijken cocaïne en amfetamines de sterkste associatie met beroerte te vertonen. Ook cannabis moet als mogelijk gevaarlijk bestempeld worden, vooral vanwege het verhoogde risico op ischemische beroerte. Meerdere (overlappende) pathofysiologische ­mechanismen worden vooropgesteld: hypertensieve opstoot met of zonder onderliggende vasculaire ­malformatie (bij hemorragische beroertes), en vaatspasmen, cardiale embolen en toxische/inflammatoire vasculopathie (bij ischemische beroertes).
Wegens methodologische zwakheden, tegenstrijdige resultaten, de ongezonde levensstijl van druggebruikers en mogelijk multidruggebruik was het tot op heden onmogelijk om een causaal verband aan te tonen tussen het optreden van een beroerte en het gebruik van illegale drugs zoals cocaïne, amfetamines of cannabis. In afwachting van de resultaten van grote en meer rigoureuze observationele studies is het aangewezen om een toxicologisch onderzoek uit te voeren bij voornamelijk jonge mensen die zich aanmelden met een beroerte van onduidelijke etiologie. De behandeling van druggerelateerde beroertes is niet verschillend van beroertes door andere oorzaken. Wel is de prognose mogelijk slechter bij beroertes veroorzaakt door drugs.


Cerebrovascular complications of substance abuse
Cerebrovascular disorders are a lesser-known contributor to the mortality and disability associated with illicit drug use. Based on the available data from case control and cross sectional studies, the drugs most commonly associated with stroke are cocaine and amphetamines. Cannabis has to be consi­dered as potentially dangerous as well, particularly for its association with ischaemic stroke. Multiple overlapping pathophysiological me-chanisms have been suggested: hypertensive surge with or without an underlying vascular malformation (in haemorrhagic stroke) and vasospasm, cardio-embolism and toxic/inflammatory vasculopathy (in ischemic stroke).
However, due to methodological weaknesses, conflicting study results, confounding unhealthy lifestyle factors and multidrug abuse, the cause-effect relationship between illicit drug use and stroke has not yet been determined. In the absence of results of large and well-performed observational studies, the current guidelines recommend that toxicology screens should only be used in selected stroke cases, such as in younger patients in whom the aetiology is otherwise not evident. The treatment of drug-associated stroke does not differ from stroke from other causes. The prognosis may be worse in drug-related cases.


download article
34.238.194.166.