PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Biologicals bij systeemvasculitis
Author(s): BLOCKMANS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1394-1397
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002460

Abstract :
Antitumornecrosefactorproducten zijn niet werkzaam bij arteriitis temporalis noch bij de ANCA-­geassocieerde vasculitiden, maar hebben vermoedelijk een plaats in de behandeling van de ziekte van Behçet. Rituximab, een monoklonale antistof gericht tegen CD20-positieve lymfocyten is de eerstekeuzebehandeling bij ANCA-gerelateerde vasculitis, zowel voor remissie-inductie als in de onderhoudsbehandeling. Tocilizumab, een interleukine(IL)-6-antagonist, is een welgekomen nieuwe behandeling voor patiënten met arteriitis temporalis die ernstige bijwerkingen hebben onder een behandeling met steroïden of die vaak hervallen onder een monotherapie met steroïden.
 


The use of biologicals in vasculitis
Tumor necrosis factor antagonists have proven to be unsuccessful in giant cell arteritis and ANCA-associated small vessel vasculitis, but may have some indications in Behçet’s disease. Rituximab, a monoclonal antibody directed against CD20-positive lymphocytes, is the treatment of choice in ANCA-associated vasculitis, both in remission-induction and in maintenance treatment. Tocilizumab, an interleukin-6 antagonist, is a welcome new treatment for patients with giant cell arteritis, who have serious side effects on steroids or who are frequently relapsing under a monotherapy with steroids.


download article
34.238.194.166.