PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: „Airspace enlargement with fibrosis”,
een nieuwe entiteit in het spectrum van de longfibrose?
Author(s): MOERMAN T, YSERBYT J, VERBEKEN E, VERSCHAKELEN J, WUYTS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1410-1413
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002463

Abstract :
“Airspace enlargement with fibrosis” (AEF) werd voor het eerst beschreven in 2008 en sinds 2013 opgenomen in de internationale classificatie van idiopathische interstitiële pneumonieën. Zowel pathologisch als radiografisch is AEF gekenmerkt door het voorkomen van multipele dunwandige cysten ter hoogte van het longparenchym. Meestal wordt deze aandoening als een incidentele radiografische of histologische bevinding bestempeld, hoewel exacerbaties zijn beschreven. De belangrijkste differentiële diagnose moet gemaakt worden met progressief fibroserende aandoeningen, zoals “combined pulmonary fibrosis and emphysema” (CPFE) of idiopathische pulmonale fibrose (IPF), gezien het duidelijke verschil in prognose en behandeling.
In dit artikel worden de klinische gegevens besproken van een 68-jarige man en wordt een overzicht gegeven van de literatuur. De histologie, de radiografische kenmerken en de differentiële diagnose worden belicht.


Airspace enlargement with fibrosis, a new entity in the spectrum of lung fibrosis? A case study and review of the literature
Airspace enlargement with fibrosis was first described in 2008 and is mentioned in the differential diagnosis section of smoking-related interstitial lung disease in the update of idiopathic interstitial pneumonia of 2013. Its pa-thological and radiological feature is the pre-sence of multiple thin-walled cystic lesions. It is most commonly seen as a background subclinical change in smoker’s lungs, although recently the first case report of an exacerbation was published. The differential diagnosis with progressive fibrotic diseases, such as combined pulmonary fibrosis and emphysema (CPFE) and idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) has to be made since the prognosis and therapeutic approach are completely different.
In this manuscript, the medical history of a 68-year-old man diagnosed with airspace enlargement with fibrosis is described. An overview of the literature is presented and the radiological and pathological features are discussed.


download article
34.238.194.166.