PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een merkwaardig geval van ernstige hypernatriëmie
Author(s): MAES W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1414-1420
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002464

Abstract :
Een 74-jarige man werd opgenomen in comateuze toestand ten gevolge van een levensbedreigende hyperosmolariteit te wijten aan hypernatriëmie in combinatie met hyperglycemie. Hij had een gastrostomiesonde en verving de voorgeschreven sondevoeding door een eigen bereide hypertone voeding. De oorzaak van de hypernatriëmie lag in een onevenwicht tussen vocht- en zouttoediening door de man zelf.
Aan de hand van deze casus worden de oorzaken, de kliniek en de behandeling van hypernatriëmie besproken.


A remarkable case of a life-threatening hypernatriemia
A 74-year-old man, receiving enteral nutrition via gastrostomy, was hospitalized because of coma. He had a life-threatening hypernatremia of 185 meq/l. The hyperosmolality was further enhanced by a hyperglycemia of 470 mg/dl, leading to a dramatic hyperosmolality of 408 mOsm/l. The cause of this condition was an overdose of salt in his enteral nutrition which he did not purchase but prepared himself. The causes, the pathophysiology, the symptoms and the treatment of hypernatremia are discussed.


download article
34.238.194.166.