PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het melanoom in Oost-Vlaanderen
Author(s): BROCHEZ L, BLEYEN L, MYNY K, VOSSAERT K, DE BACKER G, NAEYAERT JM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 1   Date: 1998   
Pages: 21-24
DOI: 10.2143/TVG.54.1.5000002

Abstract :
Het maligne melanoom heeft in deze eeuw een spectaculaire toename gekend in populaties van het blanke ras. De cijfers voor België lijken, in vergelijking tot de andere Europese landen, eerder laag en zijn waarschijnlijk onderschat.
Voor het ogenblik is UV-straling de enig gekende exogene risicofactor voor melanoom. Het effect van een voorzichtig gedrag ten aanzien van UV-blootstelling kan slechts op lange termijn geëvalueerd worden.
De prognose van een patiënt met een melanoom is slechter naarmate de tumordikte bij diagnose toeneemt. Vroegtijdige diagnose en het tijdig instellen van een aangepast beleid lijken hier dus uiterst belangrijk.
Dit project, opgezet binnen een proefregio in België, beoogt een register aan te leggen van het jaarlijks aantal nieuw-gediagnosticeerde melanomen om een beter zicht te krijgen op de epidemiologie van het melanoom in ons land. Verder zal een informatiecampagne in verband met (differentiaal)diagnose en efficiënte aanpak van het melanoom gericht worden naar de artsen toe. In een later stadium zal een gezondheidsvoorlichting en -opvoeding gedaan worden met nadruk op secundaire preventie.


Geen abstract

download article
34.236.170.48.