PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Trombolyse bij het acuut ischemisch cerebrovasculair accident?
Author(s): DE REUCK J, DE BLEECKER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 13   Date: 1998   
Pages: 916-920
DOI: 10.2143/TVG.54.13.5000164

Abstract :
Alhoewel het gebruik van trombolyse met intraveneus "recombinant tissue Plasminogen Activator" (rt-PA) door de "Food and Drug Administration" in de Verenigde Staten als behandeling van het acuut ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) werd goedgekeurd, heerst heden toch onzekerheid of deze behandeling systematisch mag toegepast worden.
De twee grote gecontroleerde studies met rt-PA hebben aangetoond dat trombolyse wel het aantal gehandicapte patiënten na CVA vermindert, doch ten koste van een iets hogere mortaliteit. Het aantal geïncludeerde patiënten in deze studies is echter beperkt vergeleken met het aantal patiënten in de studies die tot het gebruik van trombolyse bij het acuut myocardinfarct hebben geleid.
Nieuwe trombolysestudies bij het acuut CVA zijn nog lopend zodat tot op heden het systematisch gebruik van intraveneus rt-PA nog wordt afgeraden en enkel zeer geselecteerde patiënten in gespecialiseerde centra in aanmerking kunnen worden genomen.


Geen abstract

download article
3.227.233.55.