PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Alternatieve bronnen van stamcellen voor transplantatie
Author(s): BRIES G, BOOGAERTS MA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 13   Date: 1998   
Pages: 931-937
DOI: 10.2143/TVG.54.13.5000167

Abstract :
Hematopoëtische stamceltransplantaties kenden een explosieve evolutie.
Klassiek werd en wordt trouwens nog steeds beenmerg gebruikt als bron voor stamcellen, zowel in de allogene als autologe setting.
Stamcellen kunnen echter efficiënt gemobiliseerd worden vanuit het beenmerg naar het perifere bloed en vervolgens gecollecteerd worden.
Autologe-stamceltransplantaties worden het meest frequent uitgevoerd. Hierbij treedt een veel sneller hematopoëtisch herstel op, wat klinische en ecomomische voordelen met zich meebrengt. Bovendien wordt veel onderzoek verricht naar de zuivering (“purging") van deze transplantaten om eventuele residuele tumorcellen te verwijderen. De resultaten van grote gerandomiseerde studies met allogene-stamceltransplantaties zullen meest waarschijnlijk minstens equivalentie met beenmergtransplanten aantonen, hoewel mogelijk toch een gestegen afstotingsfrequentie kan optreden.
Tot slot bevat navelstrengbloed voldoende stamcellen om alleszins kinderen te transplanteren, bij wie men bij het klinisch gebruik een verminderd voorkomen van afstotingsverschijnselen, doch een trager hematologisch herstel opmerkt. Genetische manipulatie en expansieprotocols zullen in de toekomst de precieze waarde van deze stamcellenbron bepalen.
Kortom, binnen enkele jaren zullen alternatieve bronnen van stamcellen wellicht volledig het beenmerg als greffe vervangen hebben.


Geen abstract

download article
34.229.24.100.