PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De resultaten van een nationale bevraging in verband met de behandeling van patiënten in persistent vegetatieve toestand. Ethische en juridische beschouwingen
Author(s): DIERCKX K, SCHOTSMANS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 14-15   Date: 1998   
Pages: 989-995
DOI: 10.2143/TVG.54.14.5000176

Abstract :
Wat de beste aanpak en behandeling zijn van patiënten in persistent vegetatieve toestand ("persistent vegetative state", PVS), blijft controversieel ondanks verschillende consensusteksten over woordgebruik en definities.
Deze bijdrage geeft de onderzoeksresultaten weer over de houding en opinie van Nederlandstalige en Franstalige Belgische artsen die PVS-patiënten behandelen. De meesten onder hen worden betrokken bij de aanpak en behandeling van dergelijke patiënten tijdens het eerste trimester na de hersenbeschadiging.
Bijna negen op tien van de respondenten is van mening dat het ooit gepast kan zijn om behandelingsbeperkende beslissingen te nemen. De "duur van de periode in PVS" en de "oorzaak van de hersenschade" zijn voor Nederlandstalige, resp. Franstalige artsen de belangrijkste medische factoren die hun beslissing om niet te behandelen beïnvloeden.
Indien de patiënt vooraf zijn wensen over medische behandeling heeft bekendgemaakt, zou dit voor de artsen een beslissende invloed hebben; de visie van de familie heeft voor een meerderheid van de Franstalige artsen geen invloed.
In verband met een mogelijk toekomstig beleid was meer dan vier vijfde van de artsen het oneens met de stelling dat elk geval ter goedkeuring aan rechtscolleges zou moeten voorgelegd worden.


Geen abstract

download article
18.206.13.39.