PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verocytotoxine-producerende Escherichia coli
Author(s): PIÉRARD D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 14-15   Date: 1998   
Pages: 1006-1009
DOI: 10.2143/TVG.54.14.5000178

Abstract :
Verocytotoxine-producerende Escherichia coli (VTEC) veroorzaakt bloederige of vloeibare diarree die naar een hemorragische colitis of een hemolytisch uremisch syndroom (HUS) kan evolueren.
VTEC van het serotype O157:H7 kan in het routine diagnostisch laboratorium opgespoord worden op het sorbitol-McConkey-agarmedium, maar men raadt meestal aan om dit enkel op geselecteerde stalen toe te passen. Het is dus nodig om gerichte klinische inlichtingen aan het laboratorium mee te delen.
Andere serotypes zijn moeilijk op te sporen en in de meest ernstige gevallen, bijvoorbeeld HUS of uitbraken, zal men beroep doen op een gespecialiseerd laboratorium.
Deze organismen worden in circa 1% van de fecesmonsters afgezonderd in het AZ-VUB. Het meest pathogene serotype, O157:H7, dat slechts een vijfde van de isolaten vertegenwoordigt, is nochtans verantwoordelijk voor drie vierde van de HUS-gevallen.
In tegenstelling met andere landen zijn er nog geen epidemieën gerapporteerd in België, maar waakzaamheid blijft nodig voor dit organisme dat massale voedselinfectie-uitbraken heeft veroorzaakt in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan.


Geen abstract

download article
35.175.200.4.