PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evidence-based nursing. Naar meer effectieve verpleegkundige zorg
Author(s): EVERS GCM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 14-15   Date: 1998   
Pages: 1028-1035
DOI: 10.2143/TVG.54.14.5000182

Abstract :
Dit artikel toont aan de hand van enkele voorbeelden aan, dat effectieve en efficiënte verpleegkundige praktijkvoering gestoeld dient te zijn op wetenschappelijke evidentie.
In Belgische ziekenhuizen bleek de decubituspreventie door verpleegkundigen in 1990 voor meer dan 10% van de patiënten niet effectief te zijn.
Ook chirurgische wondzorg bleek in 1990 niet effectief uitgevoerd te worden. Verbanden werden te vaak verwisseld.
Uit een andere studie bleek de verzorging van huidreacties na radiotherapie te weinig wetenschappelijk gefundeerd.
In een studie naar wondzorgongemak bleek dit ongemak door verpleegkundigen duidelijk onderschat te worden.
Een studie naar zelfzorg en trombosepreventie gaf duidelijke indicaties dat een duidelijke opvoeding van patiënten dringend gewenst is. Zelfzorggedrag kan door verpleegkundige educatie worden verbeterd.
In een onderzoek naar de effectiviteit van diabeteseducatie stegen zelfzorgkennis en -gedrag significant en daalde de HbA1c-waarde significant in de experimentele groep.
Educatie en training vragen wel meer en hoger gekwalificeerd personeel. Dit kon aangetoond worden in een studie naar de relatie tussen verpleegkundige bestaffing en lichaamsverzorging. Het comfort, de
veiligheid en de functionele status van patiënten kunnen dus verbeterd worden, wanneer verpleegkundige praktijkvoering gebaseerd is op wetenschappelijke evidentie.


Geen abstract

download article
34.238.194.166.