PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cytomegalovirus(CMV)-geïnduceerde hemolytische anemie met aanwezigheid van anti-I
Author(s): DE SPIEGELEER S, VANDENABEELE C, HOEGAERTS J, VANNESTE K, VERDONCK L, INGELAERE H, CLAEYS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 14-15   Date: 1998   
Pages: 1036-1040
DOI: 10.2143/TVG.54.14.5000183

Abstract :
De auteurs beschrijven een achtjarig meisje met ernstige hemolytische anemie ten gevolge van een cytomegalovirusinfectie. De aanwezigheid van koude-agglutininen van het type anti-I kon worden aangetoond, hoewel de directe antiglobulinetest bij herhaling negatief bleek. Kruisproeven uitgevoerd bij 37°C gaven compatibele reacties. Bij kamertemperatuur of bij 4°C toonden die steeds een incompatibiliteit.
Transfusiebloed werd toegediend bij 37°C. Een verbetering van de algemene toestand werd bekomen door toediening van gammaglobulinen en corticosteroïden.





Geen abstract

download article




54.81.69.220.