PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie van gastro-intestinale ulcera in de inwendige geneeskunde. Deel II: preventie van medicamenteus geïnduceerde ulcera
Author(s): WILMER A, BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 14-15   Date: 1998   
Pages: 1047-1051
DOI: 10.2143/TVG.54.14.5000185

Abstract :
Bij NSAID-gebruikers bedraagt het jaarlijkse risico op een ernstige, levensbedreigende verwikkeling 1%-2%. Risicofactoren voor het ontstaan van NSAID-geïnduceerde ulcera zijn: voorgeschiedenis van peptisch ulcus of gastro-intestinale bloeding, hooggedoseerde therapie of behandeling met meer dan een NSAID, simultane therapie met corticosteroïden of anticoagulantia, leeftijd > 60 jaar, of voorgeschiedenis van cardiaal lijden.
De incidentie van ulcera onder steroïdtherapie alleen bedraagt slechts 0,4% en is niet significant verhoogd. Een verhoogd risico voor gastroduodenale ulceraties onder inname van orale corticosteroïden bestaat bij oudere patiënten die gelijktijdig NSAID innemen, bij patiënten met een voorgeschiedenis van peptisch ulcus, en bij kankerpatiënten in een gevorderd stadium van hun ziekte.
In aanwezigheid van risicofactoren is preventie van ulcera en hun verwikkelingen aangewezen. Hooggedoseerde H2-blokkers en ook protonpompinhibitoren kunnen NSAID-geïnduceerde maag- en duodenumulcera voorkomen. Slechts voor miso-prostol is aangetoond dat het niet alleen doeltreffend is in de preventie van ulcera maar ook in het voorkomen van ulcus-gerelateerde verwikkelingen.


Geen abstract

download article
18.206.241.26.