PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Virale hepatitis van A tot G. Diagnostische aspecten
Author(s): LEROUX-ROELS G, VAN RENTERGHEM L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 21   Date: 1998   
Pages: 1475-1484
DOI: 10.2143/TVG.54.21.5000252

Abstract :
De meeste gevallen van virale hepatitis worden veroorzaakt door een van de zes tot op heden ontdekte hepatitisvirussen: hepatitis-A-virus (HAV), hepatitis-B-virus (HBV), hepatitis-C-virus (HCV), hepatitis-D-virus (HDV), hepatitis-E-virus (HEV) en hepatitis-G-virus (HGV).
De diagnose van deze hepatitiden wordt meestal gesteld op basis van de resultaten van serologische analysen. In het bloed van de patiënt vindt men ofwel virale antigenen (HBV, HDV) ofwel antistoffen van gastheeroorsprong gericht tegen virale eiwitten (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV). Alhoewel eenvoudige serologische merkers doorgaans volstaan om een correcte diagnose te stellen, wordt men steeds frequenter geconfronteerd met situaties waarin men beroep moet doen op moleculair-diagnostische technieken om het verloop, de therapiekeuze en de prognose van de aandoening correct in te schatten. Dit artikel biedt een overzicht van de "klassieke" en "nieuwere" diagnosemiddelen waarop de clinicus beroep kan doen om het probleem "virale hepatitis" optimaal te benaderen.

Geen abstract

download article
34.226.234.20.