PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vasculitis
Author(s): DE CLERCK LS, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 1   Date: 1999   
Pages: 12-20
DOI: 10.2143/TVG.55.1.5000306

Abstract :
De vasculitiden vormen een heterogene groep ziektebeelden, gekenmerkt door de ontsteking en necrose van bloedvaten. Een klinisch bruikbare indeling wordt gegeven, gesteund op de histopathologische afwijkingen. Uitgaande van deze indeling worden de voornaamste klinische beelden beschreven.

Men moet steeds bedacht zijn op vasculitis bij onverklaarde koorts, palpabele purpura of chronische urticaria, mononeuritis multiplex, myositis, onverklaarde artritis, urinesedimentafwijkingen of bindweefselziekte.

Een biopsie van aangetaste organen (huid, spier, zenuw, nier) is zeer belangrijk voor de diagnosestelling. Hierbij mag men slechts van vasculitis spreken wanneer in de vaatwand inflammatie en meestal ook necrose aanwezig zijn.

Therapie is afhankelijk van de diagnose en dient zo vroeg mogelijk ingesteld te worden. Hierbij denken we dan vooral aan cyclofosfamide bij de ziekte van Wegener, polyarteriitis nodosa (PAN) en ernstige reumatoïde artritis (RA)-vasculitis. Bij de ziekte van Wegener en RA-vasculitis dient men meer bedacht te zijn op relaps na afbouwen van de therapie dan bij PAN.

Bij mildere vormen van (leukocytoclastische) vasculitis zijn vaak symptomatische therapie (bedrust) en het verwijderen van antigenen (geneesmiddel, infectie) vaak voldoende. Indien toch corticoïden aangewezen zijn, volstaat meestal een relatief lage dosis.

Geen abstract

download article
3.227.233.55.