PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De arts en crematie
Author(s): TIMPERMAN J, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 1   Date: 1999   
Pages: 28-33
DOI: 10.2143/TVG.55.1.5000308

Abstract :
Crematie werd in ons land slechts wettelijk mogelijk vanaf 1932.

Ancestrale godsdienstige verafschuwing vervaagde geleidelijk ten opzichte van de progressieve evolutie van de argumenten inzake hygiëne en van de humanistische en filosofische zienswijzen.

Het systeem is uiteraard slechts aanwendbaar, wanneer een arts het overlijden als "te wijten aan een natuurlijke oorzaak" beschouwt en dat de gemeentelijke arts dit advies op het daartoe voorziene document kan bijtreden. In andere gevallen valt de beslissing onder de uitsluitende bevoegdheid van de procureur des Konings.

Sinds vele jaren uiten de forensische autoriteiten een ernstige en gemotiveerde waarschuwing ten opzichte van de belangrijke rol en de doorslaggevende verantwoordelijkheid van de medicus die de aangifte opstelt. In gevallen van onverwachte of, op het eerste gezicht, problematische dood, zou het grondig onderzoek moeten toevertrouwd worden aan artsen met een bijkomende specifieke opleiding in dat domein.

Geen abstract

download article
34.238.194.166.