PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Echo-endoscopie van de gastro-intestinale tractus: diagnose en stadiëring
Author(s): HIELE M, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 1   Date: 1999   
Pages: 55-59
DOI: 10.2143/TVG.55.1.5000313

Abstract :
Na een overzicht van de gebruikte apparatuur worden de belangrijkste toepassingsgebieden van endosonografie (EUS) besproken.

In veel gevallen wordt EUS louter als beeldvormende techniek gebruikt. De voornaamste toepassingen zijn gesitueerd in het gebied van de gastro-intestinale tumoren (vooral stadiëring), aandoeningen van pancreas en galwegen, anorectale aandoeningen, en de evaluatie van submucosale letsels.

Meer recent werd het mogelijk om, op geleide van EUS, puncties voor cytologisch onderzoek uit te voeren van abnormale structuren rond de gastro-intestinale tractus (mediastinum, pancreas, lymfeklieren). Dit vergroot in belangrijke mate de mogelijke impact van het onderzoek op de verdere aanpak van de patiënt.

De eerste studies waarin gepoogd werd de klinische impact van EUS te meten, worden kort besproken.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.