PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Milieu, hobby, beroep en de longen: longcarcinoom
Author(s): VANSTEENKISTE JF, NEMERY B, DEMEDTS MG, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 8   Date: 1999   
Pages: 586-593
DOI: 10.2143/TVG.55.8.5000418

Abstract :
Tachtig tot negentig procent van de longcarcinomen wordt veroorzaakt door roken.

Professionele blootstelling of omgevingsfactoren kunnen een (co)carcinogene rol spelen. Onderzoek in dit domein berust op experimentele en epidemiologische studies, is vaak moeilijk, en vordert langzaam. Arseen, asbest, chloormethylethers, chromaten, nikkel, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, radon, en recentelijk ook beryllium, cadmium en siliciumdioxide, worden aanvaard als professionele longcarcinogenen. Voor een aantal andere stoffen is een waarschijnlijk of mogelijk verband beschreven.

Als omgevingsfactor wordt passief roken algemeen als carcinogeen erkend, terwijl voor binnenhuisblootstelling aan verhoogde radonconcentraties en voor milieuvervuiling in het algemeen nog veel onbeantwoorde vragen blijven bestaan.

Geen abstract

download article
18.206.241.26.