PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beroepsastma
Author(s): NEMERY B, VERLEDEN GM, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 8   Date: 1999   
Pages: 594-600
DOI: 10.2143/TVG.55.8.5000419

Abstract :
Beroepsastma is een belangrijke aandoening, zowel voor de getroffen patiënt als voor de maatschappij.

De klinische diagnose van die ziekte is niet altijd zo gemakkelijk te maken en het verband met de werkomstandigheden wordt door artsen vaak niet gelegd.

In de meeste gevallen is beroepsastma te wijten aan een immunologische sensibilisatie tegen een agens dat op het werk voorkomt. De talrijke mogelijke oorzaken van beroepsastma omvatten zowel natuurlijke stoffen van biologische oorsprong, als synthetische producten. Beroepsastma kan ook het gevolg zijn van luchtwegirritatie, hetzij na een acuut inhalatieongeval, hetzij door chronische blootstelling of herhaalde piekblootstellingen aan irritantia.

Medicolegale discussiepunten over beroepsastma hebben betrekking op de soms moeilijke bewijsvoering van het causaal verband tussen de blootstelling en de ziekte, alsook op de problematische en vaak gebrekkige vergoeding van de slachtoffers.

Preventie wordt het beste verkregen door de blootstelling aan allergenen te vermijden en zo laag mogelijk te houden.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.