PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Actuele inzichten in de carcinogenese
Author(s): DEMAN J, VAN LAREBEKE N, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 9   Date: 1999   
Pages: 635-648
DOI: 10.2143/TVG.55.9.5000426

Abstract :
Een accumulatie van meerdere mutaties in één cel is een noodzakelijke voorwaarde tot het ontstaan van kanker. De accumulatie van het aantal mutaties nodig voor het omvormen van een normale cel in een kankercel is een zeldzaam gebeuren, en het risico op kanker stijgt sterk met een toename van het mutatietempo.

De carcinogenese wordt wellicht geïnitieerd doordat een cel zich door mutatie omvormt tot een cel met een verhoogd mutatietempo. Die mutatietempo-opdrijvende mutatie treedt in de meeste gevallen op in bepaalde categorieën van genen, die men aanduidt als "gatekeeper"-genen en "caretaker"-genen.

"Gatekeeper"-genen coderen voor proteïnen die beletten dat DNA-schade zich, via celdeling, in een mutatie omzet. Een voorbeeld daarvan is p53.

"Caretaker"-genen coderen voor proteïnen die DNA-schade detecteren, of die deelnemen aan het herstel van beschadigd DNA, bv. na blootstelling aan kankerverwekkende substanties.

De meeste tot hiertoe geïdentificeerde mutaties bij erfelijke kankersyndromen situeren zich in een der beide gencategorieën.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.