PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: ETV6: verschillende mechanismen voor leukemogenese
Author(s): PEETERS P, MARYNEN P, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 10   Date: 1999   
Pages: 759-763
DOI: 10.2143/TVG.55.10.5000450

Abstract :
Kankercellen zijn kankercellen omdat ze dragers zijn van specifieke genetische informatie die niet aanwezig is in normale cellen. Chromosomale herrangschikkingen leiden tot een reorganisatie van het genetisch materiaal en kunnen zo deze nieuwe informatie doen ontstaan. Translocaties zijn dergelijke chromosomale afwijkingen waarbij bepaalde genen opnieuw gerangschikt worden en soms nieuwe genen ontstaan. De studie van deze translocaties die teruggevonden worden in leukemiecellen, stelt ons in staat nieuwe genen te identificeren die een belangrijke rol spelen in het ontstaan en de evolutie van leukemie.

In dit artikel wordt geïllustreerd hoe chromosomale afwijkingen bijdragen tot het ontstaan van nieuwe genetische informatie aan de hand van het ETV6-gen op de korte arm van chromosoom 12. Dit gen is gelegen in een regio die frequent betrokken is in chromosomale veranderingen, die teruggevonden worden in allerlei hematologische aandoeningen. De kennis rond dit gen laat momenteel reeds een betere diagnose van leukemiepatiënten toe. Bovendien wordt getracht om voor de toekomst nieuwe therapieën uit te werken op basis van de verkregen inzichten in de werking van fusieproteïnen die ontstaan als gevolg van chromosomale veranderingen in leukemiecellen, zoals dat het geval is voor de ETV6-fusieproteïnen.

Geen abstract

download article
18.206.241.26.