PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hartfalen, een groeiend gezondheidsprobleem
Author(s): DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J, VAN DE WERF F, , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 18   Date: 1999   
Pages: 1269-1273
DOI: 10.2143/TVG.55.18.5000541

Abstract :
Hartfalen is een belangrijk gezondheidsprobleem. De prevalentie ervan wordt geschat op 3 tot 20 per 1000.

In tegenstelling met andere cardiovasculaire aandoeningen is er een toename van zowel prevalentie als incidentie. Het aantal hospitalisaties neemt toe, hartfalen als doodsoorzaak neemt toe, de gezondheidskosten van hartfalen nemen toe.

De oorzaken voor deze toename zijn velerlei. Er is de vergrijzing van de bevolking. Er is de geneeskundige vooruitgang. Steeds meer patiënten overleven de acute beschadiging of de chronische overbelasting van hun hart. Er is de verbeterde diagnostiek waardoor hartfalen vroegtijdiger en op een meer accurate wijze opgespoord kan worden. Ook de kijk op hartfalen is veranderd. Niet alleen de patiënten met de klassieke hartfalensymptomen, maar alle patiënten met ventrikeldisfunctie waarbij neurohormonale veranderingen optreden, dienen beschouwd te worden als hartfalenpatiënten.

De middelen om hartfalen te voorkomen, op te speuren en te behandelen nemen toe. Ondanks de geboekte vooruitgang blijft hartfalen een aandoening met hoge morbiditeit en mortaliteit. Er is nood aan doeltreffender behandelingen. Dit neemt echter niet weg dat in de eerste plaats de bestaande behandelingen ten volle benut moeten worden (correcte diagnose, juiste geneesmiddelen in de gepaste dosering, educatie en begeleiding van de patiënt).

Geen abstract

download article
18.209.104.7.