PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwere begrippen in de pathofysiologie van hartfalen
Author(s): VANHAECKE J, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 18   Date: 1999   
Pages: 1274-1277
DOI: 10.2143/TVG.55.18.5000542

Abstract :
Neurohormonale veranderingen (o.a. activatie van het orthosympathisch zenuwstelsel en het renine-angiotensine-aldosteronsysteem) vormen de kern van het huidige pathofysiologische model van hartfalen. Daarom zijn ACE-remmers en bètablokkers nu de hoekstenen van een grondig geëvolueerde medicamenteuze behandeling, die de overleving van patiënten met hartfalen verbetert.

Een verdere ontsluiering van de rol van cytokinen, die in overmaat geproduceerd worden bij hartfalen, en van apoptose, de geprogrammeerde celdood, zal het pathofysiologisch model verder verfijnen en waarschijnlijk de therapeutische mogelijkheden nog uitbreiden.

De term "remodellering" staat voor de morfologische veranderingen in een falend hart. Via deze remodellering, die een prognostische waarde heeft, kan de evolutie van het hartfalen gevolgd worden.

Geen abstract

download article
34.239.158.107.