PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Huisartsen en hulpcentra 100: (on)bekend en (on)bemind?
Author(s): CALLE PA, GIJSENBERGH F, CORNE L, VUNDELINCKX G, MARTENS P, CORNET JP, CLAESEN K, TEERLINCK W, VISSERS M , LAGAERT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 18   Date: 1999   
Pages: 1315-1320
DOI: 10.2143/TVG.55.18.5000550

Abstract :
In deze analyse wordt de communicatie tussen huisartsen en het hulpcentrum 100 (HC 100) bij 233 noodoproepen bestudeerd. Aandacht wordt vooral besteed aan de besluitvorming omtrent interventies van mobiele urgentiegroepen (MUG), en aan de mate waarin de huisartsen rekening houden met de beperkte medische scholing van HC 100-personeel.

Bij de 61 oproepen waarbij later een MUG nodig bleek, werd slechts 34 maal (56%) een MUG uitgestuurd: 24 maal op expliciete vraag van de huisarts en 10 maal enkel na een voorstel vanuit het HC 100 naar de huisarts.

Bij de 172 oproepen die later geen MUG-indicatie vormden, werd 13 maal (8%) toch een MUG gestuurd. In de overige 159 gevallen (i.e. de subgroep waar terecht geen MUG uitgestuurd werd), was er 99 maal enige vorm van overleg tussen de huisarts en het HC 100-personeel over de eventuele noodzaak van een MUG-interventie.

In 98% der gevallen identificeerde de huisarts zich als geneesheer. Slechts in 40% vermeldde de huisarts spontaan bijzonderheden over de medische problematiek en in 11% was het woordgebruik van de huisarts niet aangepast aan de medische kennis van het HC 100-personeel. In 7 gevallen (3%) was er enige vorm van irritatie bij een van de partijen.

Op basis van de resultaten worden aanbevelingen geformuleerd om de communicatie tussen huisartsen en HC 100-personeel te optimaliseren.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.