PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intermitterende (zelf)sondage van de blaas: ook een blijvende oplossing?
Author(s): WYNDAELE JJ, MICHIELSEN D, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 20   Date: 1999   
Pages: 1447-1452
DOI: 10.2143/TVG.55.20.5000568

Abstract :
Het ledigen van de blaas door middel van sondage, op geregelde tijdstippen van de dag, wordt vandaag aanvaard als een goede en veilige behandeling voor vele patiënten met urineretentie.

Oorspronkelijk werd intermitterende sondage toegepast bij patiënten na een acuut ruggenmergletsel. Dankzij dit beleid zag men een drastische daling van het aantal verwikkelingen waardoor de levensprognose aanzienlijk verbeterde.

Deze methode heeft de laatste 20 jaar wereldwijd aan populariteit gewonnen als methode voor zelfbehandeling bij onvolledige blaaslediging door allerlei oorzaken. Opvolgingsresultaten tonen aan dat ook met lange toepassing ervan de algemene uitkomst zeker bevredigend is.

Alhoewel met langere opvolging de verwikkelingen in frequentie toenemen, blijft hun voorkomen toch eerder beperkt. Intermitterende sondage en intermitterende zelfsondage blijven ook op lange termijn zeer goed bruikbaar.

Geen abstract

download article
34.239.158.107.