PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Welke is de rol van leukotrieenantagonisten in de behandeling van astma?
Author(s): KIPS J, PAUWELS RA, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 22   Date: 1999   
Pages: 1574-1580
DOI: 10.2143/TVG.55.22.5000592

Abstract :
Antileukotriënen betekenen een potentiële aanwinst als onderhoudsmedicatie voor astma.

Recente studies wijzen uit dat bij patiënten met mild tot matig ernstig persisterend astma monotherapie met antileukotriënen een gunstig effect heeft op de controle van het astma.

Preliminaire data geven aan dat bij patiënten met ernstiger astma het toevoegen van antileukotriënen aan het behandelingsschema bijkomende symptoomcontrole kan bieden of kan toelaten de dosis orale of inhalatiesteroïden te verminderen zonder klinische deterioratie.

Antileukotriënen lijken daarbij vooral doeltreffend bij bepaalde subgroepen van astma, aspirine-intolerant astma in het bijzonder.

De huidige gegevens laten evenwel niet toe deze producten in één van beide indicaties als eerste keuze aan te bevelen. Hiervoor zijn bijkomende gegevens vereist, met name een rechtstreekse vergelijking op lange termijn qua effectiviteit, veiligheid en kostprijs met de huidige "gouden standaard" behandelingsvormen. Dit omvat lage doses inhalatiesteroïden als onderhoudsbehandeling van mild tot matig ernstig astma en de combinatie van langwerkende inhalatie-ß2-mimetica met inhalatiesteroïden bij patiënten met ernstiger astma.





Geen abstract

download article




18.209.104.7.