PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De genetica van colonkanker
Author(s): TEJPAR S, VAN CUTSEM E, CASSIMAN JJ, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 22   Date: 1999   
Pages: 1605-1612
DOI: 10.2143/TVG.55.22.5000597

Abstract :
De studie van de erfelijke vormen van coloncarcinoom heeft geleid tot belangrijke inzichten in het ontstaan van darmtumoren. In 1991 werd het APC-gen op chromosoom 5q21 ge√Įdentificeerd.

Dit tumorsuppressorgen wordt de "gatekeeper" van het colonepitheel genoemd. Mutaties in dit gen leiden tot de initiatie van abnormale groei.

Daarnaast werden ook "caretakers" van het darmepitheel gevonden. Hun functieverlies laat mutaties toe in andere genen, hetgeen leidt tot tumorprogressie.

Recentelijk werd gevonden dat mutaties in APC een embryonale signaaltransductiepathway heractiveren die een cruciale rol blijkt te spelen in de homeostase van het darmepitheel.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.