PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Aanbevelingen omtrent resuscitatie van pasgeborenen
Author(s): VAN REEMPTS P, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 23   Date: 1999   
Pages: 1635-1646
DOI: 10.2143/TVG.55.23.5000603

Abstract :
Gezien de nood aan eenvormige richtlijnen omtrent reanimatie heeft de Europese Resuscitatieraad aanbevelingen gepubliceerd die zoveel mogelijk conform zijn met de adviesverklaring van ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation).

Speciale aandacht gaat naar een geïntegreerde evaluatie en aanpak van de neonatus bij de geboorte, een alternatief voor masker- en ballonbeademing, indicaties om behandelingen te staken, de aanpak van speciale omstandigheden en de communicatie met ouders. Een gestandaardiseerde opvang van de pasgeborene lijkt zinvol, ook in België.

Geen abstract

download article
18.206.13.39.