PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe inzichten in het ontstaan van auto-immuunziekten
Author(s): DE KEYSER F, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 23   Date: 1999   
Pages: 1654-1658
DOI: 10.2143/TVG.55.23.5000605

Abstract :
De pathofysiologie van auto-immuunziekten is nog maar ten dele opgehelderd. Enerzijds spelen genetische factoren een rol. Een belangrijk aspect hierin vormt de HLA-locus en de rol die HLA-moleculen vervullen in de selectie en presentatie van antigeenepitopen.

Posttranslationele eiwitmodificaties, zoals die bijvoorbeeld optreden tijdens het proces van apoptose, bepalen mede de immunogeniciteit van autoantigenen

Verder is er een belangrijk samenspel van factoren die uiteindelijk de uitkomst van een immuun contact bepalen, in termen van cytokinesynthese. De dichotomie tussen Th1- en Th2-cytokineresponsen maakt in een aantal ziektesituaties inderdaad het verschil tussen tolerantie en auto-immuunziekte.

Het groeiend inzicht in dergelijke ziektemechanismen maakt het mogelijk ons therapeutisch arsenaal meer specifiek te maken.Geen abstract

download article
34.239.158.107.