PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De immunologie van multiple sclerose
Author(s): PHILIPPÉ J, DEBRUYNE J, LEROUX-ROELS G, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 23   Date: 1999   
Pages: 1670-1675
DOI: 10.2143/TVG.55.23.5000608

Abstract :
Steeds meer gegevens wijzen erop dat multiple sclerose (MS) een T-lymfocytgemedieerde auto-immune aandoening is.

Vooreerst is er de associatie tussen MS en bepaalde genen van het humane histocompatibiliteitscomplex. Deze genetische associatie suggereert een verband tussen de ziekte en bepaalde immunologische fenomenen.

Een tweede aanwijzing voor de rol van het immuunsysteem bij het ontstaan van MS is de opvallende aanwezigheid van immunocompetente cellen in actieve cerebrale laesies bij MS-patiënten.

Een derde suggestief element is de mogelijkheid tot inductie in een experimenteel diermodel voor MS van inflammatoire hersenletsels, die sterk gelijken op de laesies die worden aangetroffen bij MS-patiënten.

Al blijkt steeds duidelijker dat het immuunsysteem een belangrijke rol speelt in de pathogenese van neurologische letsels bij MS, toch is het meer dan waarschijnlijk dat meerdere factoren een rol spelen bij het ontstaan van het ziektebeeld MS.

Door de veelheid aan factoren betrokken bij de immunopathogenese van MS zal een individueel aangepaste behandeling wellicht aangewezen zijn.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.